Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 15.02.2011

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
Pöytäkirja 15.02.2011 Pykälä 2Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
§ 2
15.02.2011

 

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

 

JATE § 2


Kuntalain 62 §:n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

 


Hallintosäännön 55 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Ehdotus:
Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta päättää, että tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Antti Vehanen. Pöytäkirja tarkastetaan 16.02.2011 klo 13.00 jälkeen.

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


________   
Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 15.02.2011

©