Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
Pöytäkirja 22.11.2011 Pykälä 120Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
§ 120
22.11.2011

 

Jätemaksu / muistutus / Uusikaupunki

 

JATE § 120
Hakija:
9250
Lundén Seppo perikunta

 

Kiinteistö:
480-6-17

 

Jätemaksun määräämisen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta huolehtii liikelaitoksen johtosäännön 3 §:n mukaan Uudenkaupungin kaupungin ja Kustavin kunnan alueella jätelain mukaisesta jätehuollon yleisestä järjestämisestä ja viranomaistehtävistä ja päättää palveluista ja suoritteista perittävistä maksuista ja hinnoitteluperiaatteista.

 

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta hyväksyi jätehuoltomaksutaksan 23.11.2010 § 28 ja taksa tuli voimaan 1.1.2011. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely.

 

Jätelain 11 §:n mukaan jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan jäteastiaan tai keräyspaikkaan lukuun ottamatta niitä jätteitä, jotka jätteen haltija jätelain, sen nojalla annettujen säännösten ja asianomaisten kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti hyödyntää tai käsittelee itse.

 

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle kunnan viranomaiselle, Uudessakaupungissa Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunnalle. 

Lisätietoja
Talousjohtaja Anne Takala

puh. 0500 757 657

 

Ehdotus:

Normaali taksan mukainen maksu ajalta 01.01. - 30.04.2011 ja 01.05.2011 lähtien taksan mukaista maksua alennetaan 100 %.

 

Perustelu:
Kiinteistö on asumaton 01.05.2011 lähtien.

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


________   
Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

©