Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
Pöytäkirja 22.11.2011 Pykälä 23
Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta
§ 23
22.11.2011

 

Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitoksen talouden toteutuminen 1-10/2011

 

6095/03/030/2010

 

JATE § 23
Liite
Talouden toteutuminen 1-10/2011 (erill.)

 

Valtuusto on 16.12.2010 hyväksymässään talousarviossa päättänyt, että kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta kahden kuukauden välein. Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Myös liikelaitosten tulee noudattaa samaa raportointiaikataulua.

 

Jätehuolto liikelaitos nosti taksojaan vuoden 2011 alussa mm. jäteveron nousun takia. Jäteveroa korotettiin vuoden 2011 alusta 30 eurosta 40 euroon tonnilta. Koska haja-asutusalueiden jätehuollon maksujen tulee kattaa siitä aiheutuvat kustannukset, Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätehuollon taksoja korotettiin jäteveron kolmanneksen korotuksen ja kuljetuskustannusten nousun takia noin 8 % vuoden 2011 alussa. Kaatopaikan taksoja korotettiin jäteveron kolmanneksen korotuksen ja kuljetuskustannusten nousun takia noin 12 %.

 

Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos hoitaa Kustavin kunnan jätehuollon. Kustavin taksoja korotettiin 15 % vuonna 2011.

 

Tasaisen käytön mukaan kymmenen kuukauden toteutumisaste olisi 83,3 %. Alkuvuoden liikevaihdon toteutumisaste on 80,7 % (82,5 % vuonna 2010). Toteutumassa on mukana Kustavin jätehuollon asiakaslaskutus ja Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätelaskutus.

 

Laskutettavan jätteen määrä on edelleen laskussa, joten koko vuoden tonnimäärä jää alle arvion, ja kaatopaikan liikevaihto on jäämässä 70.000-100.000 euroa alle budjetoidun.

 

Palvelujen ostoihin kirjataan vanhan kaatopaikan jälkihoidon kustannukset, ja jäteverot kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. Jäteverot maksetaan neljässä erässä, ja laskelmissa on mukana kolme maksuerää. Kaatopaikan jälkihoitoa varten on kartutettu pakollista varausta 61.667 euroa. Menot ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan toteutumassa ennakoidusti tai ne alittuvat hiukan.

 1-10/2011 liikeylijäämä on 241.473 euroa ja tilikauden ylijäämä 236.969 euroa. Koko tilikauden ylijäämä on jäämässä 40.000-60.000 euroa alle talousarvion.

 


Kuten on jo aikaisemmin todettu, kaatopaikalle tulevan laskutettavan jätteen määrä on laskusuunnassa. Yhdyskuntajätteen määrä on laskenut 4 % viime vuodesta ja 11 % vuodesta 2007. Tämä aiheuttaa korotuspaineita jätemaksuihin.

 


Uudenkaupungin Jätehuollon talousarviossa tavoitteena olevan jätehuollon uuden toimintamallin osalta voidaan todeta, että kilpailutus on käynnissä ja tarjoukset on saatu.

 

Lisätietoja
Talousjohtaja Anne Takalapuh. 0500 757 657

 

Ehdotus:
Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta merkitsee talouden 1-10/2011 toteutuman tiedoksi.

 

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.


________   
Poistuminen | Toimielimet | Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta | Pöytäkirja 22.11.2011

©